Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /data/solen2/webroot/inc/lib/db_actions.lib on line 514 Med. praxi: MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Hradci Králové; Hradec Králové; 26. – 27.  5.  2017

MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Hradci Králové; Hradec Králové; 26. – 27.  5.  2017

reklama


Hlavní partneřiPrezident kongresu

  • prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Místo konání

  • Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Pořadatel

  • společnost SOLEN
  • časopis Medicína pro praxi

Záštita

  • I. interní kardioangiologická klinika FN HK

Manažerka kongresu

  • Markéta Slezáková, mob.: 734 571 658, slezakova@solen.cz

TERMÍNY DALŠÍCH KONGRESŮ PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Po absolvování jednoho kongresu Medicíny pro praxi v roce 2017 máte na další akce pro praktické lékaře v roce 2017 nárok na slevu 50 % z ceny registračního poplatku. Více informací ZDE.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.