reklama

Med. praxi 2017; 14(3): 30-35

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Mgr. Karel Hloch1, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.1, 2
1Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
2Ošetřovatelský úsek, Interní oddělení Nemocnice, Šumperk

Alergická rýma patří mezi onemocnění, u kterých pacienti často inklinují k samoléčbě. V předkládaném článku uvádíme základní informace o samotném onemocnění a o léčivech, která mohou pacienti v rámci samoléčby použít. Tyto informace mohou pomoci praktickému lékaři v orientaci na poli volně prodejných přípravků.

Klíčová slova: alergická rýma, samoléčení, OTC léčiva, antihistaminika, topické nosní kortikoidy, dekongestiva

Allergic rhinitis – the possibility of self-medication

Allergic rhinitis belongs to the group of illnesses, in which patients often tend to self-medication. In the following article we provide basic information about the disease as well as about OTC drugs, which are available for self-medication. These information should help to GPs with orientation on the broad field of OTC used to allergic rhinitis treatment.

Keywords: allergic rhinitis, self-medication, nonprescription drugs, antihistamines, topical nasal steroids, decongestants

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.