reklama

PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 5

Máme rezervy v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

Vápník a vitamin D u primární a sekundární prevence osteoporózy

Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti

Terapie nejčastějších zánětů horních dýchacích cest

Kožní choroby z povolání a jejich terapie ve zkratce

Péče o PEG a řešení jejich komplikací
PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 4/2017

Současnost a budoucnost v boji s chřipkou

Onemocnění štítné žlázy v graviditě

Kombinační terapie rizikových faktorů aterosklerózy v praxi

Alergie na beta-laktamová antibiotika dnes

Péče o PEG a řešení jejich komplikací
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Začátek října bude v Brně opět věnován lékařům primární péče. V termínu 6.–7. 10. se uskuteční III. ročník kongresu praktických lékařů pořádaný společností SOLEN, s. r. o. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován ve spolupráci s významnými osobnostmi různých lékařských oblastí. V tomto ročníku jsou připravovány mimo jiné přednášky zaměřené na problematiku urologických onemocnění či problémů pohybového aparátu. Toto téma přiblíží nejen odborní lékaři, ale i praktický lékař či fyzioterapeut. Posluchači jistě ocení také tematiku akutních termických stavů. Příjemné prostředí, setkání s kolegy, nové poznání a zkušenosti, to vše na Vás čeká na III. kongrese Medicíny pro praxi v Brně. Těšíme se na Vaši účast. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI – XIV. kongres praktických lékařů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Podzimní dny přímo vyzývají k návštěvě vzdělávacích akcí. Zavítejte tedy ve dnech 20.–21. října na již XIV. kongres praktických lékařů v Praze. Díky ohlasům posluchačů z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Pozornost zaměříme mimo jiné na psychosomatiku či ortopedii a také zanalyzujeme kožní projevy různých onemocnění. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.Z posledního čísla

Komplikace divertikulitidy – kolokutánní a kolovezikální píštěl

MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D., MUDr. Radim Slováček, MUDr. Dalibor Dvořák, MUDr. Tomáš Bár,, MUDr. Rostislav Čureček, MUDr. Petr Rohlík

Divertikulóza je ve vyspělých zemích časté onemocnění, jehož prevalence narůstá se zvyšujícím se věkem. Většina postižených je asymptomatická, asi u třetiny se objeví zánětlivé komplikace. Představujeme kazuistiku pacientky se vzácnou kolokutánní a kolovezikální píštělí při divertikulitidě sigmatu. Pacientka byla indikovaná k resekci sigmatu, léčba byla úspěšná.

Praktické použití fixní lékové kombinace antihypertenziv a statinu u nemocných s arteriální hypertenzí

doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

Péče o hypertoniky zahrnuje kromě snahy o snížení krevního tlaku také ovlivnění dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů. Jedním z nejčastějších je dyslipidemie. Tento článek ukazuje dvě kazuistiky, ve kterých byla pro léčbu použita fixní kombinace perindopril argininu + amlodipinu + atorvastatinu. Fixní lékové kombinace zlepšují adherenci k léčbě. Uvedené kazuistiky ukazují, že tuto fixní kombinaci lze použít u nemocných dosud neléčených i jako způsob, jak zefektivnit nebo zjednodušit dosud užívanou léčbu.

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Mgr. Karel Hloch1, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.1, 2

Alergická rýma patří mezi onemocnění, u kterých pacienti často inklinují k samoléčbě. V předkládaném článku uvádíme základní informace o samotném onemocnění a o léčivech, která mohou pacienti v rámci samoléčby použít. Tyto informace mohou pomoci praktickému lékaři v orientaci na poli volně prodejných přípravků.

Vybrané články

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Imunologie, autoimunitní onemocnění

MUDr.Šárka Lukešová, Ph.D.

Článek přináší přehled základních autoimunitních chorob, které vznikají v důsledku selhání tolerance k vlastním tkáním. Pojednává o mechanizmech imunologické tolerance, principech a fázích vzniku autoimunitního onemocnění. Přináší přehled výskytu protilátek více či méně charakteristických pro jednotlivá autoimunitní onemocnění.

Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí - pohled sexuologa

MUDr.Ondřej Trojan

Doplňky stravy jsou významným obchodním artiklem a zdrojem části tržeb lékáren a internetových obchodů. Na poli lidské sexuality však nadále nenabízejí rozumnou terapeutickou alternativu k zavedeným lékům. Především pak pokud jde o poruchu erekce u mužů, kde stále lékem 1. volby zůstávají inhibitory fosfodiesterázy 5. typu. Afrodiziakální účinek rovněž není u přírodních látek většinou prokazatelný, zde však vázne i nabídka farmak. Na vině je nejspíše podstatně složitější sexualita u lidí než u subhumánních savců.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.