Připravujeme do MED 1/18

• Optimální léčba žilního tromboembolismu

• Možné poškození ledvin v souvislosti s užíváním běžných antibiotik

• Nejčastější chyby při léčbě deprese v primární péči

• Potenciál moderní antidiabetické léčby v praxi

• Diagnostika nádorů u mladých dospělých – jaká je role lékaře primárního kontaktu?

• Pozdní endokrinologické následky úrazu hlavy
Pozvánka na V. kongres praktických lékařů v Ostravě - 9.-10. 2. 2018

V druhém únorovém týdnu, 9.–10. 2. 2018, se již tradičně uskuteční v hotelu Clarion v Ostravě kongres praktických lékařů. Tento již pátý ročník se uskuteční pod odborným garantstvím pana prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc. Vybrána jsou opět zajímavá témata, která poskytnou lékařům primární péče přehled o aktuálních tématech hned z několika oborů. Věnovat se budeme dermatologii, různým problémům z oblasti psychiatrie, antimikrobiální léčbě, či problematice ORL. Těšit se můžete opět na tradiční interaktivní hlasování. Věříme, že stejně jako v minulých ročnících budou účastníci konference spokojeni s programem akce i s její organizací.Z posledního čísla

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

MUDr. Ondřej Fibigr, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Kašel, dušnost, horečka a bolesti hrudníku jsou nejčastějšími příznaky, které udávají pacienti se zápalem plic. Včasné rozpoznání tohoto akutního zánětlivého onemocnění plicních alveolů, respiračních bronchiolů a plicního intersticia, zahájení antibiotické terapie a případná hospitalizace jsou velmi důležité pro další vývoj nemoci a prognózu pacienta. V tomto kazuistickém článku chceme na konkrétních případech ukázat symptomy, diagnostiku a léčbu pneumonie ambulantním způsobem a probereme i případ, jehož léčba vyžadovala hospitalizaci.

Význam psychoterapie při léčbě roztroušené sklerózy

Renata Malinová

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění s velmi individuálním průběhem, které může mít omezující vliv na schopnost plného pracovního nasazení a později i na soběstačnost pacienta a má zásadní socioekonomické dopady. Léčba RS se za posledních 20 let zásadním způsobem proměnila. Nedílnou součástí léčby je fyzioterapie a psychoterapie. Léčba tak vyžaduje komplexní přístup a multidisciplinární tým. Psychický stav pacienta má vliv na průběh choroby. Chronické nevyléčitelné onemocnění, které nemá jednoznačně předpověditelný průběh, zásadním způsobem zasahuje do doživotního stylu člověka. Psychoterapie nabízí zpočátku podporu a provázení v procesu přijetí nemoci, později rozvíjí pacientovu aktivitu vedoucí k tomu, aby uměl i s nemocí žít smysluplný plnohodnotný život.

Posuzování zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

Mgr. Theodora Čáslavská

Stručný návod pro lékaře (zejména registrující lékaře z oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a lékaře poskytující pracovnělékařské služby) jak postupovat při vydání posudku o zdravotní způsobilosti pacientovi, resp. žadateli o vydání zbrojního průkazu.

Vybrané články

Diagnostika a léčba lymeské borreliózy

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D., doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.

Lymeská borrelióza je bakteriální infekce přenášená klíšťaty, která postihuje řadu orgánů a tkání. Diagnostické obtíže působí hlavně rozmanitost klinických projevů a malá dostupnost a využitelnost přímých laboratorních metod. Základem laboratorní diagnostiky je v současné době průkaz specifických IgM a IgG protilátek, potvrzující kontakt s infekčním agens, nikoliv aktivitu infekce. Předpokladem správné diagnózy je pečlivé zhodnocení klinického obrazu v korelaci s výsledky laboratorních testů. Základními skupinami antibiotik účinných na léčbu borreliové infekce jsou tetracykliny, penicilinová antibiotika, cefalosporiny a makrolidy. Nedostatečná nebo žádná klinická odpověď by měla vést k přehodnocení diagnózy a rozšíření diagnostického postupu o jiné, i neinfekční příčiny obtíží. Opakování ani prodlužování léčby antibiotiky není doporučováno.

Amaurosis fugax

MUDr.Helena Štrofová

Amaurosis fugax je přechodná ztráta zraku, většinou monokulární, která trvá několik minut, výjimkou není ani 1 až 2 hodiny. Zrakové funkce se poté plně obnoví. Bývá způsobena přechodnou ischemií či cévní insuficiencí sítnice či zrakového nervu emboly z karotického řečiště či některou z jeho větví. Nutná je spolupráce oftalmologa, neurologa a internisty.

Hypertenze z úhlu pohledu méně běžných situací

MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D., MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Článek je zaměřen na některé méně běžné diagnózy související s arteriální hypertenzí, jejichž časné odhalení a vhodná léčba může významně ovlivnit prognózu pacienta. První část je věnována farmakorezistentní arteriální hypertenzi se stručným zmíněním etiologie, diagnostiky, a zejména léčby. Druhá část je věnována sekundárním příčinám vysokého tlaku s důrazem na některé typické klinické či laboratorní nálezy.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.