reklama


Připravujeme do MED 1/18

• Optimální léčba žilního tromboembolismu

• Možné poškození ledvin v souvislosti s užíváním běžných antibiotik

• Nejčastější chyby při léčbě deprese v primární péči

• Potenciál moderní antidiabetické léčby v praxi

• Diagnostika nádorů u mladých dospělých – jaká je role lékaře primárního kontaktu?

• Pozdní endokrinologické následky úrazu hlavyPozvánka na V. kongres praktických lékařů v Ostravě - 9.-10. 2. 2018

V druhém únorovém týdnu, 9.–10. 2. 2018, se již tradičně uskuteční v hotelu Clarion v Ostravě kongres praktických lékařů. Tento již pátý ročník se uskuteční pod odborným garantstvím pana prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc. Vybrána jsou opět zajímavá témata, která poskytnou lékařům primární péče přehled o aktuálních tématech hned z několika oborů. Věnovat se budeme dermatologii, různým problémům z oblasti psychiatrie, antimikrobiální léčbě, či problematice ORL. Těšit se můžete opět na tradiční interaktivní hlasování. Věříme, že stejně jako v minulých ročnících budou účastníci konference spokojeni s programem akce i s její organizací.


Z posledního čísla

Vybrané články

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.