reklama

Připravujeme do Medicíny pro praxi 2/2018

Léčba BHP z pohledu praktického lékaře

Nejběžnější typy anémií – diagnostika, klasifikace a léčba

Stárnutí mužů a jeho komplikace – erektilní dysfunkce a deficit testosteronu

Aktuální trendy v prevenci a léčbě alergie a astmatu

Pracovnělékařská péče prováděná praktickým lékařem

Lékové interakce levodopy s antipsychotikyPozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - XVI. kongres praktických lékařů; Olomouc; 26.-27. 4. 2018

Na příjemný jarní termín, 26.–27. dubna 2018, opět připravujeme další ročník konference Medicína pro praxi (XVI. kongres praktických lékařů v Olomouci). Konference přibližuje aktuální témata z různých oborů vnitřního lékařství i jiných mezioborů. Přednášejícími jsou významné osobnosti daných odborností z klinických pracovišť v rámci celé České republiky. Abychom uspokojili co nejvíce účastníků, program bude opět velmi pestrý, doplněn interaktivními přednáškami a workshopy. Letošní ročník se zaměří na prevenci onkologických onemocnění, dušnost, vybraná témata z oboru revmatologie, léčbu polymorbidních nemocných z polypragmazií, či na poruchy spánku. Účast na konferenci bude ohodnocena kredity v rámci kontinuálního vzdělávání. Věříme, že i další ročník této akce bude účastníky hodnocen pozitivně jako ty předcházející. Těšíme se na setkání.
Z posledního čísla

Vybrané články

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.