PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 4/2017

Současnost a budoucnost v boji s chřipkou

Onemocnění štítné žlázy v graviditě

Kombinační terapie rizikových faktorů aterosklerózy v praxi

Alergie na beta-laktamová antibiotika dnes

Péče o PEG a řešení jejich komplikací
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Začátek října bude v Brně opět věnován lékařům primární péče. V termínu 6.–7. 10. se uskuteční III. ročník kongresu praktických lékařů pořádaný společností SOLEN, s. r. o. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován ve spolupráci s významnými osobnostmi různých lékařských oblastí. V tomto ročníku jsou připravovány mimo jiné přednášky zaměřené na problematiku urologických onemocnění či problémů pohybového aparátu. Toto téma přiblíží nejen odborní lékaři, ale i praktický lékař či fyzioterapeut. Posluchači jistě ocení také tematiku akutních termických stavů. Příjemné prostředí, setkání s kolegy, nové poznání a zkušenosti, to vše na Vás čeká na III. kongrese Medicíny pro praxi v Brně. Těšíme se na Vaši účast. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI – XIV. kongres praktických lékařů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Podzimní dny přímo vyzývají k návštěvě vzdělávacích akcí. Zavítejte tedy ve dnech 20.–21. října na již XIV. kongres praktických lékařů v Praze. Díky ohlasům posluchačů z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Pozornost zaměříme mimo jiné na psychosomatiku či ortopedii a také zanalyzujeme kožní projevy různých onemocnění. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.
Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku

Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku, možno i před atestací, do ordinace praktického lékaře v Brně-Bystrci. Nabízíme přátelský tým malého rodinného zdravotnického zařízení, placený telefon, proplácení seminářů dle vlastního výběru, 5 týdnů dovolené, možnost pracovního rozvoje, minimální administrativu, pracovní dobu přizpůsobenou individuálním požadavkům.

Plat při plném úvazku: 45.000 Kč/ měs. čistého, nástup možný v září 2017.
Kontakt: 778 088 776, e-mail: olga.janovska@vseobecnylekar.czZ posledního čísla

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

MUDr. Jiří Ettler1, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.2

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých projektů hrají hlavní roli v edukaci pacientů o rizicích nadměrného slunění (přirozeného i arteficiálního v soláriích) ambulantní dermatologové.

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Nesteroidní antirevmatika (NSA) mají společný analgetický, antipyretický a ve vyšších dávkách zejména antiflogistický efekt, který tuto skupinu léků odlišuje od dalších neopioidních analgetik. Termín nesteroidní vymezil tyto látky v roce 1960 oproti v revmatologii podávaným steroidům. Jedná se jedny z nejčastěji užívaných farmak. Pohled neurologa na NSA není nikterak objevný, ale spektrum použití NSA v neurologii je široké, u akutních i chronických bolestivých stavů, od vertebrogenních a radikulárních syndromů k migréně a rozsáhlé skupině dalších bolestí hlavy. Uvedený pohled se snaží v kostce zmapovat postavení NSA mezi dalšími analgetiky, jejich možné nežádoucí účinky a některé běžné neurologické indikace

Význam psychoterapie při léčbě roztroušené sklerózy

Renata Malinová

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění s velmi individuálním průběhem, které může mít omezující vliv na schopnost plného pracovního nasazení a později i na soběstačnost pacienta a má zásadní socioekonomické dopady. Léčba RS se za posledních 20 let zásadním způsobem proměnila. Nedílnou součástí léčby je fyzioterapie a psychoterapie. Léčba tak vyžaduje komplexní přístup a multidisciplinární tým. Psychický stav pacienta má vliv na průběh choroby. Chronické nevyléčitelné onemocnění, které nemá jednoznačně předpověditelný průběh, zásadním způsobem zasahuje do doživotního stylu člověka. Psychoterapie nabízí zpočátku podporu a provázení v procesu přijetí nemoci, později rozvíjí pacientovu aktivitu vedoucí k tomu, aby uměl i s nemocí žít smysluplný plnohodnotný život.

Vybrané články

Farmakoterapie dráždivého tračníku

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.1, 2, MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.3

Dráždivý tračník je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění trávicího traktu. Nejčastějšími symptomy jsou gastrointestinální dyskomfort, abdominální bolest, nadýmání a změna formy a/nebo četnosti stolice. Farmakoterapie tohoto onemocnění je doplňkem dietních a režimových opatření a je čistě symptomatická, mnohdy však přináší pacientům zásadní úlevu od obtíží. Tento článek je farmakologickým přehledem skupin léčiv používaných v terapii dráždivého tračníku. Představuje tedy mechanismy působení a zvláštnosti farmakokinetiky v současnosti používaných spasmolytik, laxativ, antidiarhoik, prokinetik, antibiotik a psychotropních léčiv používaných v léčbě tohoto onemocnění a jejich pozici v současné paletě léčiv na základě EBM a současných guidelines.

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

MUDr. Ondřej Fibigr, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Kašel, dušnost, horečka a bolesti hrudníku jsou nejčastějšími příznaky, které udávají pacienti se zápalem plic. Včasné rozpoznání tohoto akutního zánětlivého onemocnění plicních alveolů, respiračních bronchiolů a plicního intersticia, zahájení antibiotické terapie a případná hospitalizace jsou velmi důležité pro další vývoj nemoci a prognózu pacienta. V tomto kazuistickém článku chceme na konkrétních případech ukázat symptomy, diagnostiku a léčbu pneumonie ambulantním způsobem a probereme i případ, jehož léčba vyžadovala hospitalizaci.

Hovory o zdraví aneb naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.